PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Absolventům základních škol nabízíme možnost vzdělání v učebním oboru „Mechanik plynových zařízení“ (kód oboru 36-52-H/02) za výhodných podmínek a následné zaměstnání v koncernu Pražská plynárenská.

Pokud se stanete naším „smluvním žákem“, můžeme Vám poskytnout:

V době přípravy na budoucí povolání:

kvalitní tříleté střední odborné vzdělání se získáním výučního listu

možnost nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou

získání 3 svářečských průkazů (svařování ocelových a plastových trubek, pájení měděných trubek)

zajištění odborné praxe na pracovištích společností koncernu PP

měsíční stipendium (od 2. ročníku)

Po úspěšném absolvování studia:

záruku přijetí do pracovního poměru (pracovní pozice „provozní montér plynovodů“)

Vstupem do společnosti koncernu Pražská plynárenská můžete za předpokladu plnění základních povinností zaměstnance získat:

pravidelný měsíční příjem

perspektivu dlouhodobého zaměstnání

zázemí stabilní české společnosti

široký okruh zaměstnaneckých výhod

Pro více informací o stipendijním programu a zaměstnání v koncernu PP kontaktujte odbor personální prostřednictvím emailové adresy: op@ppas.cz.

Koncern Pražská plynárenská spolupracuje při přípravě nových zaměstnanců se Středním odborným učilištěm plynárenským Pardubice. Informace o studiu naleznete na webových stránkách školy: www.sou-plynarenske.cz popř. na emailové adrese: slavikova@sou-plynarenske.cz.

©2002-2023 Pražská plynárenská, a.s | Podmínky používání webu | Powered by LMC
Nastavení cookies